Hur Går Det Till

Konkurrens i det digitala rummet kan vara ett förvirrande men fortfarande allt viktigare steg för alla företag, varumärken och e-handel. Vi hjälper till att skapa din webbplats, definierar en digital marknadsföringsstrategi och värdlösning som fungerar för dig.

Möte
Förslag
Återkoppling
Design
Lansering
Uppdateringar
Brief

1. Sammanfattning

Projekt vi arbetar med börjar med en första briefing, där vi lär känna dig och ditt företag och diskuterar projektets omfattning.

Vi går igenom dina behov, begränsningar och möjliga tillgångar. Och ange en initial budget och tidslinjeuppskattning.

2. Färslag

Vi skapar ett första förslag om hur vi planerar att arbeta med kraven och begränsningarna. Presentera mock-ups och koncept. Och föreslå en överenskommelse om budget och tidslinje.

3. Design

Nu dyker vi djupt in i projektet. Vi vänder koncept och mock-ups till fullt fungerande mönster. Vi håller kontakten och genomför feedback och andra förändringar.

4. Återkoppling

När projektet startas har vi ständig kontakt med feedback och förändringar. En snabb och enkel process.

website consultation

5. Lansering

Projektet lanseras online och dokumentation lämnas in, vi går igenom hela projektet hur allt fungerar.

6. Uppdateringarna

Efter överenskommelse kan vi tillhandahålla uppdateringar av säkerhet, innehåll och funktionalitet.

Website Review